Klubbstyret

Styret velges på årsmøtet og hvert styremedlem har ei funksjonstid på 2 år.

Styremedlemmene alternerer slik at ikke hele styret byttes ut på samme tid.